top of page

תרבות ארגונית צוותית

סדנה

הסדנה מנחילה כלים יישומיים מעולמות תוכן ייחודיים, מורכבים ותובעניים (בדגש לתעופה וכוחות מיוחדים) בהם הצלחה תלויה בעבודת צוות משובחת - לצורך מקסום יעילות ואפקטיביות שירותים ותוצרים, ומזעור תקלות וכשלים.

קהל יעד
 • כל מי שנסמך על עבודת צוות למימוש יעדיו, מחדרי עסקאות ועד חברות בניה, ומבתי חולים ועד בתי מלון.

 • בכל מקום בו יש חתירה להתייעלות ולשיפור תפוקות וקיים מחיר יקר לכישלון.

 • כל טווח התפקידים והדרגים, בסקטור העסקי, הציבורי והביטחוני.

 • מתאים למטרות ארגוניות שונות - מתהליכי עומק ארגוניים, דרך ימי עיון, העשרה וגיבוש, ועד תהליכי הכשרה והסמכה.

 • הסדנה "נתפרת לפי מידה" על פי עולם התוכן של הארגון (כולל תהליך הכנה).

רקע
 • בסביבה ארגונית מורכבת מגוונת ומאתגרת (אנושית, משימתית, סביבתית, וטכנולוגית), לא מספיק להיות אנשי מקצוע מנוסים ומעולים, ולא די במנהלים כריזמטיים.

 • תנאי להצלחה הוא הנחלת תרבות ארגונית המעצימה אפקטיביות צוותית הנסמכת על ​תקשורת בין אישית מעולה ועבודת צוות מלוטשת, כמו גם שליטה בקשת של שיטות לביסוס מודעות מצבית, ולניהול משאבים, סיכונים ועומס.

 • בסדנה נלמד כלים לנהל אנשים, משאבים, זמן ותהליכים, כשהתוצאה היא מקסום יעילות ותוצאות, ומזעור כשלים ותקלות.

מתכונת
 • סדנה להקניית כלים ומיומנויות (לא רק תיאוריה ומודעות).

 • עד כ- 15 משתתפים (מתכונת מומלצת לסדנה).

 • עדיפות לגיוון היררכי ומקצועי ולא חתך הומוגני.

 • מ"מיני-סדנה" של 3 שעות ועד יום שלם, או סדרת מפגשים.

 • עדיפות לניתוק פיזי מסביבת העבודה (לא חובה).

 • למידה חווייתית ע"י תרגול וסימולציה. למידה משותפת והפרייה הדדית, תוך ניתוח תרחישים משגרת הפעילות.

מטרות
 • רכישת ידע, כלים ומיומנויות המוכוונים לשיפור דרמטי בעבודת הצוות, בסינרגיה, באפקטיביות, ביעילות, בתפוקות ובבטיחות.

 • לימוד וליטוש כישורים אישיים - הן כמנהלים וכמנהיגים בולטים ומצליחים, והן כאנשי צוות פרודוקטיביים ומוערכים.

 • הובלה לשיפור ניכר בשביעות רצון, בלכידות, באווירה ובתרבות הארגונית.

דגשים
 • הסדנה עוצבה על בסיס ניסיון רב שנים בעולמות תוכן מבצעיים בהם עבודת צוות היא המפתח להצלחה (בדגש לעולם התעופה וכוחות מיוחדים), תוך התאמת מתודולוגיית לכל סביבה אנושית וארגונית.

 • בסיס תפיסתי מוצג גם לאור מחקרים פורצי דרך בתחומים כמו קבלת החלטות, כלכלה התנהגותית והיוריסטיקה.

 • בהתאם לאופי הארגון, ישולבו תכנים משתי סדנאות נוספות: "תקשורת בין-תרבותית" (גישור על פערי תרבות לקידום ממשקים בין-תרבותיים) ו"כשירות תרבותית" (אפקטיביות משימתית בסביבה רב-תרבותית). מתאים לארגונים בהם צוות העובדים ו/או שותפים ולקוחות מגוונים תרבותית.

נושאים
 • המוח האנושי - חסמים, הטיות, דפוסים, והיוריסטיקה.

 • מתודולוגיות אישיות וארגוניות ל"חשיבה מחוץ לקופסא".

 • אחדות משימה ותודעה, מודל מנטלי משותף, לכידות צוותית.

 • תפיסה צוותית ועבודת צוות, אומנות המנהיגות והמונהגות.

 • תקשורת בין-אישית אפקטיבית ונטרול חסמים וקצרים.

 • ניהול עומס והתמודדות עם לחץ.

 • נהלי תפעול סטנדרטיים אל מול יצירתיות וגמישות.

 • מתודלוגיות לקבלת החלטות, בדגש למצבי לחץ.

 • הערכת מצב ומודעות מצבית (Situational Awareness)

 • מודלים תפיסתיים ופרקטיקות לניהול ולמזעור סיכונים.

bottom of page