top of page

ממשק בין-תרבותי עם סינים

סדנה

רקע
 • הסינים כאן! כתיירים, משקיעים, בעלי שליטה, דיפלומטים, ספקים, לקוחות, שותפים וסטודנטים. ואנחנו שם - בקרנות משותפות, מפגשי עבודה, כנסים בינ"ל, לימודים, טיולים, ועוד.

 • לסינים הערכה רבה לישראל והם חפצים ללמוד ולאמץ דפוסים המזוהים עמנו כמו יזמות וחדשנות. ואילו אנו, כמדינה קטנה, מבינים את הפוטנציאל הגלום בשוק של מיליארד וחצי איש, ומשתאים אל מול תמורות דרמטיות שהופכות תרבות עתיקה ועשירה למעצמה כלכלית עולמית.

 • אך עם כל הרצון הטוב, תהום תרבותית פעורה בינינו, ונעשים משגים הפוגמים ואף מטרפדים שיתופי פעולה. גישור על פערים בין-תרבותיים הוא תנאי להצלחת ממשק בינלאומי באשר הוא, לא כל שכן כשמדובר בתרבות שונה משלנו באופן כה מהותי.

קהל יעד
מטרה
 • בעלי תפקידים בסקטור העסקי, הציבורי והביטחוני.

 • אנשי קשרי חוץ, דוברות, מכירות ושיווק.

 • מיועדים לתפקידים בחו"ל, מרילוקיישן ועד שליחים, שגרירים ונספחים צבאיים.

 • הסדנה "נתפרת לפי מידה" על פי הארגון בו מועבר, דרג המשתתפים ורמתם, ואתגרים נקודתיים שמזוהים.

רכישת שליטה בקשת של כישורים בין-תרבותיים, בדגש לניהול שיתופי פעולה וקידום אינטראקציה בין-אישית ובין-ארגונית, לצורך שיפור דרמטי באיכות הממשק עם שותפים סינים.

מתכונת
נושאים
 • סדנה להקניית מיומנויות (לא הרצאה).

 • התנסות חווייתית ע"י תרגול וסימולציה.

 • עד כ- 15 משתתפים (מתכונת מומלצת לסדנה).

 • מ"מיני-סדנה" של 3 שעות ועד סדנה של יום שלם.

 • עדיפות לניתוק פיזי מסביבת העבודה.

דגשים
 • כל התכנים מכוונים לפרקטיקה - הבנת ההשפעה על התרבות הארגונית והאנושית, תיאום ציפיות, וטיוב ממשקי עבודה.

 • דגש לרכישת מיומנות יישומיות, כלים ושיטות, כ"מכפיל כוח" של ממש.

 • למידה חווייתית באמצעות תרגול, סימולציות, וניתוח מקרי בוחן.

 • הסדנה נסמכת על ניסיון רב שנים בשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים ועסקיים סיניים - אירוח משלחות בישראל, ביקורים רשמיים ועסקיים בסין, השתתפות במו"מ ישראלי-סיני, תיווך בין-תרבותי בישיבות דירקטוריון מול בעלי שליטה סינים, ועוד.

 • גורמים מעצבים ומשפיעים - שדות האורז, המהפכה התרבותית, קונפוציאניזם, בודהיזם, סוציאליזם, קומוניזם, מאואיזים.

 • ערכים ואופן ביטויים - איבוד "פנים", היררכיה, הרמוניה, עבודת צוות, ראייה רב-ממדית והוליסטית, שקדנות והתמדה.

 • תרבות שלטונית ומדיניות - המפלגה הקומוניסטית, יוזמת החגורה והדרך / דרך המשי הכלכלית, קונצנזוס ביג'ינג / המודל הסיני.

 • שפה – גישור על פערי שפה, ניסוח נכון באנגלית לתקשורת אפקטיבית, שימוש במתורגמן.

 • תקשורת בין-אישית - שפת גוף, התמודדות עם ביטוי עקלקל ומרומז, אופני הצגת אנשים, נתונים ואג'נדה, נושאים לשיחה ותחומי טאבו, ועוד.

 • אמנות המשא ומתן - הבנת רובדי התרבות שבבסיס שיטות ה"התשה" המפורסמות של הסינים, טכניקות התמודדות, זיהוי ומינוף הזדמנויות, והימנעות ממלכודות וממוקשים.

 • מיומנויות תקשורת - טלפון, דוא"ל, ווידאו-קונפרנס. כללים מפורטים למקסום האפקטיביות. לא רק שיפור וליטוש, אלא אף ההבדל בין כישלון להצלחה.

הורדה כקובץ בפורמט PDF

bottom of page