top of page

 אל"מ (מיל.) ראובן בן שלום (רב"ש)
אסטרטגיות בין תרבותיות בע"מ

מה מניע אותי
2021-01-21 16.33.18-3.jpg

פענוח "הקוד הגנטי" של התרבות האנושית והארגונית, ורתימת מתודולוגיות מובילות למקסום אפקטיביות משימתית. כלומר, להצטיין בעשייה אישית וקבוצתית, ולמקסם ההישגים הנדרשים. מושג באמצעות למידה חווייתית, ניתוח מקרי בוחן, תרגול וסימולציה, ומממוקד בכלים יישומיים ושינויים מיידיים ומדידים.

סדנאות דגל
מי אני

אסטרטג בין-תרבותי.

 

מרצה לתקשורת בין-תרבותית ולעבודת צוות, מתרגם, מתורגמן, ופובליציסט.
 

שירות בצה"ל 25 שנים בתפקידי שיתוף פעולה בינלאומי במטה הכללי וכטייס בחיל האויר.

בסדנת תקשורת בין-תרבותית נרכוש שליטה בכישורים בין-תרבותיים, בדגש לניהול שיתופי פעולה וקידום אינטראקציה בין-אישית ובין-ארגונית, לצורך שיפור דרמטי בניצול הזדמנויות ובאיכות התפוקות הנובעות משיתופי פעולה בינלאומיים.

 

הסדנה מיועדת לכל מי שבא במגע עם גורמים מחו"ל (גם למנוסים), ובמסגרתה נלמד שיטות פרקטיות לגישור על פערי שפה ותרבות, וכלים למיקסום סוגי ממשקים שונים, משיחה והרצאה ועד משא ומתן וכנסים בינלאומיים.

בסדנת תרבות ארגונית צוותית נאמץ כלים יישומיים מעולמות תוכן ייחודיים, מורכבים ותובעניים (בדגש לתעופה וכוחות מיוחדים) בהם הצלחה תלויה בעבודת צוות משובחת - לצורך מקסום יעילות ואפקטיביות שירותים ותוצרים, ומזעור תקלות וכשלים.

 

נלמד כיצד לקדם תרבות ארגונית המעצימה אפקטיביות צוותית הנסמכת על ​תקשורת בין אישית מעולה ועבודת צוות מלוטשת, כמו גם שליטה בקשת של שיטות לביסוס מודעות מצבית, ולניהול משאבים, סיכונים ועומס.

 

הסדנה מתאימה לכל מי שנסמך על עבודת צוות למימוש יעדיו, בכל טווח התפקידים והדרגים, בסקטור העסקי, הציבורי והביטחוני.

 

 

קישור להרצאות ולסדנאות נוספות.

פעילות

יועץ ומרצה במגוון חברות עסקיות, ארגונים וגופים לאומיים (לקוחות לדוגמא).

מרצה לתקשורת בין-תרבותית במכללה לביטחון לאומי.

 

מרצה בקורס להכשרת נספחי צה"ל ונציגי מערכת הביטחון בחו"ל.

מרצה בקורס מורי דרך של משרד התיירות.

פרסום עשרות מאמרים במסגרת טור בג'רוזלם פוסט ובאפיקים נוספים, ומתראיין תדיר בתקשורת באנגלית.

משרת במילואים כמנהל לחימה במכלול הבינלאומי במטכ"ל בחירום, ובשגרה מדריך בבית הספר לדיפלומטיה צבאית.

 

עורך "המילון הלאומי לביטחון לאומי", ותרגום ספרים, סרטים, כנסים ופרויקטים שונים בדגש לממדים לאומיים, אסטרטגיים וביטחוניים.

 

עמית במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי.

bottom of page