top of page

משא ומתן

סדנה

הסדנה מנחילה כלים יישומיים לניהול משא ומתן אפקטיבי - החל ממסגור הזמן, הגדרת היעדים, וביצוע ההכנות, דרך ניהול תהליך המשא ומתן עצמו, וכלה במצבי הסיום והערכות להמשך.

קהל יעד
 • כל מי שנסמך על משא ומתן למימוש יעדיו, משיווק וסחר בינ"ל ועד שת"פ בינ"ל ודיפלומטיה. 

 • בכל מקום בו יש חתירה להתייעלות ולשיפור תפוקות תהליך המו"מ וקיים מחיר יקר לכישלון.

 • כל טווח התפקידים והדרגים, בסקטור העסקי והציבורי.

 • מתאים למטרות ארגוניות שונות - מתהליכי עומק ארגוניים, דרך ימי עיון, העשרה וגיבוש, ועד תהליכי הכשרה והסמכה.

רקע
 • משא ומתן (מו"מ) הוא תהליך-אינטראקציה-דיאלוג, על מנת לגשר על פערים ומחלוקות, בחתירה לתוצאה מוסכמת ומשותפת.

 • רבים מאמינים כי מו"מ הוא מקח וממכר אינטואיטיבי, בחתירה למקסום רווחי הצד המיוצג. אך למעשה, מו"מ הוא תהליך מורכב בו נדרש לעשות שימוש בקשת של כלים ואף לכייל מחדש תפיסות ויעדים.

 • בסדנה נלמד כלים מעשיים למקסום אפקטיביות תהליך המשא ומתן וחתירה לתוצאות מיטביות.

מתכונת
 • סדנה להקניית כלים ומיומנויות (לא רק תיאוריה ומודעות).

 • עד כ- 15 משתתפים (מתכונת מומלצת לסדנה).

 • עדיפות לגיוון היררכי ומקצועי ולא חתך הומוגני.

 • מ"מיני-סדנה" של 3 שעות ועד יום שלם, או סדרת מפגשים.

 • עדיפות לניתוק פיזי מסביבת העבודה (לא חובה).

 • למידה חווייתית ע"י תרגול וסימולציה. למידה משותפת. והפרייה הדדית, תוך ניתוח תרחישים משגרת הפעילות.

מטרות
 • רכישת ידע, כלים ומיומנויות המוכוונים למקסום הישגים במשא ומתן.

 • הבנת דפוסי חשיבה תלויי תרבות ועיצוב תפיסות ומתודולוגיות לצורך התמודדות מיטבית.

 • אימוץ גישה הוליסטית, רב ממדית ולא לינארית כמפתח לשיפור האפקטיביות הצוותית בניהול משא ומתן.

דגשים
 • הסדנה עוצבה על בסיס ניסיון רב שנים בעולמות תוכן בהם משא ומתן היווה כלי מרכזי בהשגת יעדים.

 • דגש לפרקטיקה, אך בסיס תפיסתי מוצג גם לאור תחומים כמו קבלת החלטות, כלכלה התנהגותית והיוריסטיקה.

 • תהליך הכנה, לימוד הארגון ותיאום ציפיות יאפשרו תפירה לפי מידה של סדנה לסביבה העסקית ולתרבות הארגונית.

נושאים
 • המוח האנושי - חסמים, הטיות, דפוסים, והיוריסטיקה.

 • ממיקוד בתוצרים לניהול תהליכים. הוליסטי מול קטגורי.

 • WIN-WIN vs WIN-LOSE - מהי המטרה?

 • הכנות מקדימות - "מודיעין", קווים אדומים, BATNA, ZOPA

 • אסטרטגיות מובילות (מי ראשון, מגדול לקטן, ערך חלופי וכו')

 • טריקים ופטנטים (מחסור, מתנות, יש לי כזה בבית).

 • שפת גוף, רטוריקה ואינטונציה - גיוס משאבים כולל.

 • הערכת מצב ומודעות מצבית (Situational Awareness).
 • זיהוי תחבולות והימנעות ממוקשים.

 • תרבות ומו"מ - עוצמת השתיקה, פרספקטיבת זמן וכו'.

 • עשה ואל תעשה לעולם.

bottom of page