top of page

כשירות בין-תרבותית

סדנה ייעודית לקורס מורי דרך

נגזרת ייעודית של סדנת הדגל שלנו, שעוצבה במיוחד עבור קורס מורי דרך, על מנת להקנות כלים ייחודיים לעולם תוכן זה. התכנים והשיטות המקוריים פותחו על סמך ניסיון שטח רב שנים, ומתמקדים בכישורים בין-אישיים להצלחת הממשק בין מורי הדרך למשלחות מחו"ל.

קהל יעד
 • משתתפי קורס מורי דרך.

 • מורי דרך המעוניינים להרחיב וללטש יכולות.

 • אנשי קשרי חוץ / יחסי חוץ / יחסי ציבור,  מגופים לאומיים ועד חברות מסחריות (מי שנדרש לתכנן ולארח ביקורים מחו"ל). 

 • הסדנה "נתפרת לפי מידה" על פי הארגון והמשתתפים.

רקע
 • הצלחה בהדרכת אורחים מחו"ל בישראל תלויה בהרבה יותר מידע מקצועי מעמיק ושליטה בשפה האנגלית.

 • על מנת לחדור אל ליבם של אנשים, להנחיל להם ידע ולחולל בהם רגשות ורעיונות, נדרש בראש ובראשונה להבין את המאפיינים והניואנסים של תרבותם.

 • מעבר למודעות לעצם קיום הפערים התרבותיים, נדרשים גם כלים מעשיים - כמעין "מפתחות" (כללי "עשה") ליצירת פתיחות להקשבה וללמידה, כמו גם היכרות עם "מוקשים" (כללי "אל תעשה") שעלולים להרוס ולמנוע הקשבה.

 • ניצול הידע והכלים המוקנים בסדנה מאפשר מימוש מלוא הפוטנציאל בכל הדרכה, ומוביל לאורחים מועשרים, נפעמים, ואסירי תודה.

מתכונת
 • סדנה להקניית מיומנויות, למידה משותפת והפריה הדדית.

 • התנסות חווייתית ע"י תרגול וסימולציה.

 • עדיפות לכ- 15 משתתפים (אך בקורס - עפ"י גודל הקבוצה).

 • חצי יום (מינימום 3 שעות).

מטרה

רכישת שליטה בקשת של כישורים בין-תרבותיים, בדגש לתכנון, הובלה והדרכת משלחות מחו"ל בישראל, לצורך שיפור דרמטי בניצול ומינוף הזדמנויות, בעמידה ביעדים ובשביעות רצון האורחים.

דגשים
 • התכנים בתיאום מלא עם משרד התיירות - תחום הכשרה מקצועית.

 • מנחה הסדנה בעל ניסיון רב שנים בשיתוף פעולה בינלאומי, בין היתר מרצה בבית הספר לדיפלומטיה צבאית של צה"ל, ורשום במאגר המרצים של משרד התיירות.

 • לא רק מודעות, ולא רק ידע, אלא מיומנות יישומיות, כלים, שיטות, וטיפים - כ"מכפיל כוח" לשינוי משמעותי ביכולות.

נושאים
 • תרבות, ופערים בין-תרבותיים.

 • ניתוח פערים ושגיאות אופייניות.

 • שיטות לפיצוי על שליטה חלקית בשפה.

 • טכניקות, כלים ומיומנויות אישיות, בדגש להדרכה פרונטאלית.

 • תקשורת בין-אישית אפקטיבית.

 • תכנון ביקור מותאם תרבותית - לו"ז, תֶּמוֹת ותמהיל תכנים.

 • אומנות הדיפלומטיה הציבורית / הסברה.

bottom of page