top of page

מגן צפוני

 

מודה ומתוודה שכמילואימניק, הרגע הזה בו קוראים לי אל הדגל מעורר תמיד התרגשות וגאווה. כך גם הפעם במבצע מגן צפוני.

אכן "מבצע". ולא - לא רק מבצע הנדסי, אלא מערכה מבצעית, מודיעינית, טכנולוגית, דיפלומטית, ותודעתית - רחבת היקף, רב-ממדית, רב-זירתית, מורכבת, רגישה ואף נפיצה.

 

בכל תחום ותחום מערכת מסובכת של שיקולים, משפיעים ואילוצים - כאשר ההפעלה הסינרגטית של כולם קריטית להצלחה.

 

מעבר להתרשמותי מהיקף ומורכבות העשייה, נפעמתי מאלה אשר נושאים בנטל ועוסקים במלאכה - מהמבוססים בבוץ ליד פיר המנהרה ועד היושבים מול מסכים בקריה. הם עובדים קשה מאוד, סביב השעון, כובד האחריות ניכר בפניהם.

 

המעבר מאזרח לאיש צבא בתפקיד כולל הבט טכני של עדכון ולימוד, אך בעיקר "שינוי מוד", מיקוד מקצועי, תחושת אחריות, והאתגר לעמוד במשימה. 

יש גם המעבר מתפיסה שטחית מוזנת תקשורת, לחשיפה לפרטים ולאמת שמאחורי הקלעים. מופע זה של קריאת הפקודה המטכ"לית, וקבלת תדרוך על שלל הנתונים המוקרנים על מסכי החמ"ל, הם כמו מעבר מחדרון אפלולי לאולם ענק ומואר.

 

צדק רה"מ באמרו "רב הנסתר על הגלוי". זה נכון כנראה תמיד במהלכים צבאיים ולאומיים, אבל זה נכון כאן שבעתיים. 

 

אנו עדים בעת האחרונה למדיניות חושפנית יחסית, בה ממשלת ישראל מצהירה על כוונות וקווים אדומים ולוקחת אחריות על מהלכים קינטיים ברחבי הזירה. 

 

אך בה בעת לא הכל גלוי, וטוב שכך. אין מדובר בגחמת סודיות יתר, אלא בניתוח קפדני של יתרונות החשיפה אל מול נזקיה.

 

ביטחון מידע במובנו הפשוט מונע מהאויב מידע אותו הוא יכול לנצל לפגיעה בכוחותינו (כמו חשיפת שגרת סיור, המאפשרת הצבת מארב), ובמובנו המורכב יותר - שולל מהאויב יכולת לבנות תמונה מלאה של יכולות ופעילות, שלו היתה לו, היתה מאפשרת לסכלם או למנוע המשכם. חשיפת יתר "שורפת" נכסים ויכולות שנבנו בעמל רב, לכן טוב להשקיע בשמירה עליהם.

 

מעבר לפעילות הטכנולוגית וההנדסית, המערכה היא בעיקר תודעתית, ובמידה רבה מהווה מלחמת מוחות, בה יש לעתים ערך בשמירת הקלפים קרוב לחזה.
 

לסיכום - אזרחים יקרים, הניחו שלא הכל הוא כפי שאומרים הפרשנים באולפנים, וקבלו את זה שטוב שכך. סמכו על העוסקים במלאכה, שכן עושים הם אותה כמלאכת קודש, בחרדת קודש.

bottom of page